Yazının tamamını okumak için lütfen yazı başlığına tıklayınız.
İşletme Bölümü Lisans

İşletme bölümü; piyasada bulunan gerek özel teşebbüslerin gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının, üretimi yada hizmetsel faaliyetlerini yürüten ve daha etkin bir biçimde üretimi mümkün kılan kişileri yetiştirmeyi hedefler. Bir işletmenin bütün veri ve girdilerini hesaba dökecek, kar realizasyonunu göz önünde bulunduracak, geleceğe yönelik işletmenin atacağı adımlarda etkin rol oynayacak kişileri yetiştiren işletme bölümü için, ülkemizde yoğun […]

bosluk