Yazının tamamını okumak için lütfen yazı başlığına tıklayınız.
Vergi Uygulamaları Sertifikası

Vergi alanında kariyer hedefleyen her kesime hitap edebilecek bir program olan vergi uygulamaları programı ile, gerek kişisel bazda gerekse herhangi bir kuruluşta iş sahibi olabilirsiniz. İktisat, işletme, maliye ve hukuk gibi konuların tamamından bir kuple bulunan bu program sayesinde açmış olduğunuz iş yerinizi vergisel bazda kendiniz yönetebileceğiniz gibi, mevcut bilgilerinizle danışmanlık yapabilirsiniz.

bosluk
İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları Sertifikası

İçerisinde bulunduğumuz çağa verilen isim hiç kuşkusuz teknoloji çağıdır. Yaşadığımız global dünyada teknoloji bir ihtiyaç olmaktan çıkmış artık zorunluluk haline gelmiştir. Hal böyle olunca geleceğimizi teslim edeceğimiz çocuklarımızın da bu çağa ayak uydurmaları, ülkemiz açısından oldukça önemlidir.

bosluk
Tıp Sekreterliği Sertifikası

Görev tanımı itibarıyla; bulunmuş olduğu sağlık kuruluşunda, bağlı olduğu yöneticiye yardımcı olmak şeklinde tabir edilen “tıp sekreterliği” yeni nesil iş seçeneklerinden birisi olarak tanımlanabilir. Daha önceden de bu iş pozisyonu vardı elbette ancak şu anda bu meslek “tıp sekreterliği” şeklinde bir isme kavuştu. Bu pozisyonda çalışacak kişilerin başlıca görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

bosluk
İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama Sertifikası

İlköğretimde Kaynaştırma Ve Drama bölümü eğitim sektöründe çalışan öğretmen, müdür ve müfettiş olan kişilere hitap eden bir sertifika programıdır. Bu program çeşitli sebeplerle eğitim-öğretimi yarım kalmış yâda hiç başlamamış öğrencilerin genel olarak akran gruplarıyla beraber çeşitli etkinlik ve sosyal faaliyetlerde öğrencilere karşı nasıl davranılması gerektiğini ve içinde bulunulan grubun seviyesine göre plan yapmanın önemini kavratan […]

bosluk
Yönetici Asistanlığı Sertifikası

Yönetici Asistanlığı bölümü mezunları sekreterlik bölümlerine paralel bir şekilde yöneticilerin sadece işlerine odaklanmalarını sağlayacak çözümler üretmesinin yanında gerektiği zaman konulara müdahale edecek kadar düşüncesini ortaya koyabilen, fikir ve bilgi sahibi olması gerekir. Tüm bunları yöneticinin telkini olmadan yapan asistan mesleğinin gereklerini tam olarak yerine getiriyor demektir. Bunun da işinde terfi, prim yâda maaş zammı olarak […]

bosluk
İşletme Sekreterliği Sertifikası

Sekreterliğin kendi içinde uzmanlığa kayan bir diğer bölümü de İşletme Sekreterliği’dir. İşletme Sekreterliği konusu itibariyle oldukça geniş bir iş potansiyeline sahiptir. Bu da işin durumuna göre farklı sekreterlik hizmetleri vermeyi gerektirebilir. Bu bölüm mezunları iş bulduğu zaman kimi yerde sadece telefonlara bakan kişi olabiliyorken, kimi yerlerde insanları karşılayan hatta bazen de patronun derdini dinleyebilen insan […]

bosluk
Hukuk Sekreterliği Sertifika Programı

Muhtemelen hayatınızda duyduğunuz en havalı sekreterlik Hukuk Sekreterliğidir. Evet, kulağa havalı geldiği kadar kendine özgü olanHukuk Sekreterliği bölümü sertifika programları arasında en çok geçerliliğe sahip olan bölümlerden biridir.

bosluk
Perakendeciliğe Giriş Sertifika Programı

Perakendeciliğe Giriş bölümü kişilerin perakendecilik işinde dikkat etmesi gereken önemli unsurlar hakkında bilgi verir. Burada perakendeciliğe giriş bölümünün verdiği eğitim aslında sosyoloji ve iç mimarlıkla oldukça örtüşmektedir. Perakendecilikte tüketici davranışlarını bilmek yâda tahmin etmek sonradan oluşacak olumsuz durumların önünü kapatmak için önemlidir. Bu perakendecilikte hem zamanla olacak bir iştir hem de eğitimle… Bu yüzden Perakendeciliğe […]

bosluk
Genel Muhasebe Sertifika Programı

Genel Muhasebe bölümü muhasebenin diğer dallarına nazaran uzmanlaşmaktan çok bilgi sahibi olmayı amaçlar. Yani bu bölümü okuyacak olanlar muhasebeye tam olarak hâkim olmasalar da kendi mesleklerinde karşılaşacakları muhasebelik durumlarda olaylara erken önlem alma yetisi kazanacaklardır.

bosluk
Yönetim ve Organizasyon Sertifikası

Yönetim ve Organizasyon bölümünde işletme, iktisat derslerinin dışında insanın karakteristik özelliklerini geliştirmeye yönelik yönetim ve organizasyon bölümü de mevcuttur.

bosluk
Muhasebe Bilgi Yönetimi Sertifika Programı

Muhasebe Bilgi Yönetimi bölümü mezunlarının yaptığı iş, serbest muhasebeciler ve mali müşavirleri değişen yönetmelikler konusunda bilgilendirmek ve bu meslek gruplarına yeni ortaya çıkan mecralarda uygulanması gereken sistemi planlamak, sunmak ve tanıtmaktır.

bosluk
Finansal Muhasebe Sertifika Programı

Finansal Muhasebe bölümü Maliyet ve Yönetim Muhasebelerine nazaran daha aktif bir muhasebe anlayışını benimser. Bu bölümün mezunları faaliyet yürütülen firmanın finansal analizlerine bağlı olarak sürekli kendini yenileyen, bununla beraber yöneticileri değişmelerden sürekli haberdar eden ve yöneticilere içinde bulunulan duruma göre yol gösteren bir kimlik içinde olmaları kendi yararlarınadır. Bu anlamda finansal muhasebe bölümünün şirketin hem […]

bosluk
Finansal Analiz Sertifika Programı

Finansal Analiz bölümü yine Maliyet Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi Ve Karar Destek Sistemleri ile işin muhasebe kısmında örtüşse de muhasebe değişkenlerinin hesaplanması, değişkenliklerin altında yatan nedenlerin araştırılması gibi konularla ilgilenerek mali durumlarda oluşan yâda oluşabilecek sorunları istatistiki bir biçimde açıklayacak eğitimi verir. Mali konuları somutlaştıran ve şirketlerin önünü görmesini sağlayan finansal analizler şirketlerin geleceğinde önemli […]

bosluk
Yönetim Muhasebesi ve Karar Destek Sistemleri Sertifikası

Yönetim Muhasebesi Ve Karar Destek Sistemleri bölümü yine muhasebenin diğer alanlarına benzer şekilde (mali müşavirlik, serbest muhasebecilik) bir iş sahasına sahip olmanın yanında üst düzey görevlilerin geleneksel muhasebe yöntemlerinin dışında stratejilerin geliştirildiği ve uygulandığı bir alandır. Diğer muhasebe alanlarına nazaran daha karışık ve farklı yöntemlerin eğitimlerinin verildiği Yönetim Muhasebesi Ve Karar Destek Sistemleri bölümü büyük […]

bosluk
Maliyet Muhasebesi Sertifika Programı

Maliyet Muhasebesi ismiyle müsemma olan bir başka bölümdür. Eğer kafanızdaki kariyer planlamasında muhasebeci, mali müşavir olmak geçiyor ve bunun için fazla zamanınız yoksa uzaktan eğitim maliyet muhasebesi tam size uygun bir bölüm olarak gözüküyor. Resmi yollardan para kazanan herkesin işinin düştüğü bir meslek olan muhasebecilik her daim önemini koruyacak meslek gruplarından biridir.

bosluk
Finansal Yönetim Sertifika Programı

Finansal Yönetim kişilerin daha çok firma ve şirketlerde çalışmasına olanak sağlayan bir bölümdür. Kişiler bu bölümde para yönetimini öğrenir, kurumlara ve kişilere bu alanda danışmanlık hizmeti verirler. Finansal Yönetim bölümünü okuyan kişilerin broker, muhasebeci, mali danışman, bankacı gibi unvanlarla çeşitli sektörlerde çalışma imkânı bulunmaktadır.

bosluk
Büro Yönetimi Sertifika Programı

Kurumsal kimliğe önem veren her firma departmanlarını kademelendirerek iş içi disiplini ve yönetimi kolaylıkla sağlayabilir. Büro Yönetimi bölümünde alacağınız eğitimle işyerlerinin düzenini sağlayabilir, yapılan işlerden alınacak performansı artırabilirsiniz. Yapılan çalışma planlamalarıyla zaman tasarrufu sağlayarak hem çalışanların hem işverenlerin yeni projeler almasını dolayısıyla daha çok kazanmalarını sağlayabilir hatta bu sayede dolaylı olarak işten çıkarılmaların önüne bile […]

bosluk
Bankacılık Sertifika Programı

Bankacılık bölümü ve bankacılık sektörü ülkemizde her geçen sene daha çok rağbet görmektedir. Bunun nedeni özellikle devlet bankalarının son yıllarda çok fazla sayıda eleman almasıydı. Bankalar bu elemanları geçtiğimiz senelerde ÖSYM’nin yaptığı KPSS puanıyla seçip mülakata alıyordu. Bu durum matematik, işletme gibi bölüm mezunlarının da bankacı olmasının önünü açmıştı fakat son yapılan düzenlemelerle artık bankalara […]

bosluk
Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı

Pazarlama Yönetimi bölümü kişinin bu alandaki doğal yeteneklerini kontrol etmesini ve geliştirmesini amaçlar. Pazarlama sektöründe çalışan herkesin standart bir özgüvenin üstünde olduğunu düşünürsek pazarlama yönetimi bölümünün önemi çok daha fazla artmaktadır.

bosluk
Girişimcilik Sertifika Programı

Girişimcilik bölümü genel olarak girişimcide yönlendirmeyi ve planlamayı amaçlar.Girişimci kafasındaki fikiri uygulamaya dökmek için önünde bir yol haritası olması gerekir.Bu yol haritasında hedefe giderken izlenmesi gereken adımların yanında mali durum da vardır.

bosluk
3 sayfa, 2. sayfadasınız.« İlk...23