Yazının tamamını okumak için lütfen yazı başlığına tıklayınız.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Uzaktan eğitim Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programının temel amacı özel kamu ve kuruluşlarının tanıtım faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacını karşılamaktır. Halkla ilişkiler ve tanıtım programından mezun olan öğrenciler halkla ilişkiler ve tanıtım ön lisans diploması almaktadırlar.

bosluk
Çocuk Gelişimi Önlisans Programı

Uzaktan eğitim ile verilmeye başlanan yeni programlardan biriside çocuk gelişimidir. Uzaktan EğitimÇocuk Gelişimi Programı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinin çocuk gelişimi bölümünden mezun olan öğrencilerin, sınavsız geçiş imkanıyla girebilecekleri ön lisans düzeyinde iki yıllık eğitim veren bir programdır. Bu programa öğrenciler YGS-4 puanıyla yerleştirilmektedir. Meslek liselerinin sınavsız geçiş hakkı verdiği bölümler dışındaki bölümlerden veya […]

bosluk
Elektronik Teknolojisi Bölümü Önlisans

Yaşamımızda büyük bir yer kaplayan, hemen hemen kullandığımız bütün cihazlarda bulunan elektroniksel mekanizmaların tasarımını kapsayan elektronik teknolojisi eğitim programı, günümüzün ve geleceğin en gözde meslek gruplarından bir tanesidir. Bu denli önemli bir bölüm olan elektronik teknolojisi bölümü uzaktan eğitim modeli çerçevesinde okunabilmekte olup, sertifika sahibi olabilirler.

bosluk
İşletme Yönetimi Önlisans

İşletme Yönetimi bölümü, gerek kurumsal gerekse özel alanda açılmış olan işletmelerin; işleyişi, prosedürü, işçi ve personel hakkında yönetimsel bazda çözüm üretebilecek, üretimin artırılması ve kalitesi anlamında gerekli işlemleri yapabilecek bireyler yetiştirmeyi hedefler.

bosluk
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Önlisans

Bilgisayar bilimlerinin yoğun bir şekilde uygulandığı bu bölümde, programlama ve gelecek teknolojilerin geliştirilmesi adına dersler okutulmaktadır. Yapılan anketsel çalışmalar insanların genelde kendi branşlarında çalışmamakta olduğunu gösterirken, bilgisayar alanı kıstas alındığında oldukça çarpıcı bir gerçek su yüzüne çıkmaktadır. Şöyle ki bilgisayar bilimlerinden herhangi birinin eğitimini almış bir kimse %90 oranında kendi sektöründe çalışmaktadır. Bunun nedenlerini irdeleyecek […]

bosluk
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans

Bu programın amacı; kamu veya özel işletmelerin, muhasebe ve vergi konularında desteklenmesi, bürokratik noktalarda sorunlarının çözülmesi adına problem çözme ve girişimci bireyleri sektöre hazırlamaktır. Ders içerikleri de bu noktada paralellik gösteren bu bölüm uzaktan eğitim modeli ile okunabilmekte olup, kişinin kendisini geliştirmesi dahilinde kişiye iş bulma konusunda oldukça yararlı olacaktır.

bosluk
Muhasebe Önlisans

İnternet teknolojisi ile bütünleşmiş olan uzaktan eğitim modeli, meslek sahibi olmak isteyen insanlara değişik seçenekler sunmaktadır. Muhasebe programı eğitimi bunlardan bir tanesi. Bu program ile muhasebe adına bilgi sahibi olabilir ve sertifikanızı alabilirsiniz.

bosluk
Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans

Yurdumuzun 3 tarafının denizlerle çevrili olması, iklimsel bazda 4 mevsiminde ayrı ayrı yaşanması turizm sektörünün de gelişmesine sebep olmuştur. Öyle ki hem kış ve yaz turizmi hem de mevsimsel bazda turların çok sık yapıldığı ülkemizde turizm alanında çalışmayı düşünmek doğru bir seçenek olacaktır. Ayrıca kültür turizmi de düşünülecek olursa yaşadığımız topraklarda birçok milletin ve uygarlığın […]

bosluk
Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans

Bulunduğunuz coğrafyaya hakimiyet, birçok firma ve özellikle kamu alanı için değerli bir olgudur. Bu branş; Coğrafik şekillerin, bu şekillerin birbirleriyle bağlantılarının ve harita okumak gibi derslerin yanı sıra bu verilere ulaşabilecek bilgi sistemlerinin bilgisayar destekli programlarının yapılması şeklinde düşünülebilir. Ülkemizde son yıllarda açılmış olan bu bölüm yurtdışındaki bir çok ülkede çok uzun yıllar önce okutulmakta […]

bosluk
Eczane Hizmetleri Önisans

Sağlık; insan hayatının her noktasında en değer vereceği olgu ve önemi hiçbir çağda değişmeyecek zorunlu ihtiyaçlardan bir tanesidir. Bu ışık altında bakıldığında teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hastalıkların çözümünün artışı ve değişik alternatif ilaçların bulunması söz konusudur. Öyle ki günümüzde aynı hastalığın tedavisi için birçok değişik ilaç, çözüm noktasında hastanın iyileşmesi için kullanılabilmektedir. Bu durumda […]

bosluk
Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Önlisans

Son yıllarda artış gösteren inorganik ve katkı maddelerinin gıdalarımıza bulaşmış olması gıda kontrolünün de öneminin artmasına sebep olmuştur. Bu konuda gıda teknikerlerinin yetersiz kalması ve okudukları derslerin içeriğinin kontrol mekanizmasında yetmemesi durumu, gıda kalite kontrolü ve analizi programının doğmasına sebep olmuştur.

bosluk
Kimya Teknolojisi Önlisans

Kimya denildiğinde maalesef ülkemizde ilk akla gelen olgu, sabun, deterjan yapımı olmaktadır. Oysa ki kimya branş olarak bakıldığında, kozmetikten, çimentoya, gıdadan, boya sanayine, enerjiden, plastik sanayine kadar aklınıza gelebilecek bütün sektörlerde mevcut olan ve olması zorunlu olan bir sektörü kapsar. Öyle ki şu anda hali hazırda üretim yapan bütün fabrikalarda bir adet kimya uzmanı mutlak […]

bosluk
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans

Hastalıkların teşhisi ve tedavisi konusunda, laboratuvar çalışmalarının önemi büyüktür. Çağdaş tedavi sistemi içerisinde laboratuvarlarda kullanılan cihazlar ve ekipmanlar teknoloji ve bilgisayar sisteminin de gelişmesine paralel olarak artış göstermiştir. Bu bağlamda bu cihazları kullanabilen ve analizleri yapabilen uzman kişilere duyulan ihtiyaçta haliyle artış göstermiştir.

bosluk
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ön Lisans

Gıda, kozmetik ve ilaç konusunda doğal ürünlerin elde edilmesi adına, üretim yapan firmalar son yıllarda çok büyük bir artış göstermiştir. Bitkisel bazlı bu üretim maddelerinin üretiminin bu denli fazla olması, bu alanda bilgi ve birikim sahibi, uzman kişilere olan ihtiyacı da artırmıştır. Bitkilerin; üretilmesinden, toplanmasına, işlenmesine ve ana madde olan ürünün üretimine varana dek birçok […]

bosluk
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Önlisans

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programının temel amacı, bu programın eğitimini alan kişiyi işletmelerin ne şekilde işlediği konusunda bilgi sahibi yapmak, karşılaşılan problemler karşısında durum analizi yapabilme yeteneğini benimsetmek ve yöneticinin yardıma ihtiyaç duyduğu her konuda fikir yürütmek ve işleri düzene sokmak gibi faaliyetleri kişiye kavratmaktır. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunu kişilerin bir başka […]

bosluk
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Önlisans

Günümüzde tıp inanılmaz derecede ilerlemiştir. Bu durum her gün yeni bir buluşa, yeni bir hastalık çözümüne ve sürekli yapılan araştırmalar sonucunda meydana gelmektedir. Bu sebeple tıp alanında bu buluşların, araştırma sonuçlarının ve olguların geliştirilebilmesi için, belirli bir düzene sokulması gerekmektedir. Bu noktada tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bölümü doğmuştur. Bu branşın temel amacı bu bilimsel bulguları […]

bosluk
Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama, İlaç Mümessilliği Önlisans

Tıpın ilerlemesi sonucunda doğmuş olan ve son yılların en gözde meslek gruplarından birisi haline gelen meslek gruplarından bir tanesi de tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümüdür. İlaç sektöründen tutun, tıbbi araç ve gereçlere kadar hemen her gün yeni bir firmanın kurulması, yeni bir buluşun yapılması, sektörde de rekabeti üst düzeye getirmiştir. Bu rekabetçi ortamda işin içeriğini […]

bosluk
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Önlisans

İletişim alanında teknik bazlı bir bölüm olma özelliği gösteren elektronik haberleşme teknolojisi ön lisans programı, son yılların çağdaş eğitim şekli olan, uzaktan eğitim modeli ile okunabilmektedir. Elektronik haberleşme teknolojisi, dijital haberleşme sistemlerini; telefon, radyo, televizyon ve uydu haberleşmeleri şeklinde bütünleştiren, bu cihazların çalışma şeklini öğreten ve sektörün geliştirilebilmesi adına teknik bilgiler veren bir ön lisans […]

bosluk
Adalet Meslek Yüksek Okulu

Adalet meslek yüksekokullarının temel amacı, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışacak, ara elemanı yetiştirmektir. Bu bölüm mezunu olan kişiler, Adalet Bakanlığı bünyesinde, yazı işleri, zabıt katipliği, cezaevleri katipliği gibi mesleklere yönelebilmektedirler. Bu meslek dallarının tamamında müdürlük vasıflarına kadar yükselebilme imkanı da mevcuttur. Ayrıca bu bölümü okuyan kişiler hukuk düzeninin temel kavramlarıyla donanmış olacakları için, avukatlık bürolarında da […]

bosluk
Dış Ticaret Önlisans

Dış ticaret ön lisans programının temel amacı; ithalat ve ihracat ile uğraşan uluslar arası firmalara ara eleman yetiştirmektir. Program dahilinde, finansal derslerin yanı sıra hukuk, ticaret hukuku gibi derslerde okutulmaktadır. Bu bölümü okuyan kimseler, özel sektörde faaliyet gösteren firmaların yanı sıra, Maliye ve Gümrük Bakanlıklarında da memur olarak çalışabilmektedirler. Dış ticaret ön lisans programı uzaktan […]

bosluk
2 sayfa, 1. sayfadasınız.12