Yazının tamamını okumak için lütfen yazı başlığına tıklayınız.
Uzaktan Eğitim İktisat Lisans

İktisat; üretim yapan firmaların, hangi ürünü, ne şekilde ve nasıl üretecekleri konusunda yardımcı olan bir bilim dalıdır. Bu bölüm; ekonomi, istatistik ve sosyal bir varlık olan insanı ele alarak üretim yapan firmanın zamanını en değerli şekilde ve en ergonomik biçimde nasıl kullanacağını araştıran ve uygulama alanına döken bireyleri yetiştirmeyi hedefler. Enflasyondan, işsizlik konularına, büyüme ve […]

bosluk
İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü uzaktan eğitim modeli ile okunabilen bölümlerden bir tanesidir. İngiliz dili ve edebiyatı bölümünde, İngilizce dilinin kuramsal yapısı, İngiliz tarihi, Amerikan tarihi gibi dersler de okutulmakta olup, bölümü yalnızca dil bölümü gibi değerlendirmek yanlış olacaktır.İngilizce diline ait bütün gramer yapılarının ilk yıldan itibaren verilmeye başlanacağı bu bölümden mezun olan kişiler dil […]

bosluk
Tarih Bölümü Lisans

Tarih bölümü de uzaktan eğitim programları arasında yerini yeni almış lisans programlarından biridir. Bu bölümde okuyan kimseler mezun olduktan sonra gerek üniversitlerde araştırma görevliliği, gerekse liselerde eğitmenlik yani öğretmenlik yapabilirler.Tarih bölümünü okumayı düşünen bir kişinin bu alana meraklı olması oldukça önemlidir. Tarihi sevmeyen bir kişi için gerek bölümü okumak gerekse meslek hayatı boyunca bu işle […]

bosluk
Türk Dili ve Edebiyatı Lisans

Türk dili ve edebiyatı bölümü, Türkçe’nin kullanımı, tarihçesi, Türk dilinin gelişim süreci ve Türkçe’yi konuşan ülkeleri inceleyen bir bölümdür. Bu bölüm, Türkçe öğretmeni yetiştirmeyi hedefler. Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun olan bir öğrenci, ilkokul ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapabilmektedir. Ayrıca Türkçe’nin hemen her sınav içeriğinde bulunması bölüme dershane öğretmenliği kapılarını da aralamaktadır. […]

bosluk
Radyo Televizyon ve Sinema Lisans

Radyo televizyon ve sinema bölümü, görsel medyada özellikle de televizyonda, sinema, dizi, reklam, haber gibi programların düzenlenmesi için oynayacak oyuncu ve programın sergilenmesi için arka planda görev alacak teknik kadroyu yetiştirmeyi hedef alır. Radyo televizyon ve sinema bölümünde okuyacak olan kişilerde bulunması gereken en temel özellik hiç şüphesiz yetenektir. Bu bölümde oyuncu olarak görev yapmayı […]

bosluk
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, gerek kamu kurumlarında gerekse özel teşebbüslerde faaliyet gösteren firmalarda, bulunduğu kuruluşu halka tanıtacak, halkın kurumun sunduğu ürün veya hizmeti tanımasını sağlayacak nitelikli kişileri yetiştirmeyi hedefler.Bu bölümün temel amacı, tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, görsel ve yazılı medya ile firmayı entegre edecek kişileri yetiştirmektir. Bu bağlamda bu bölümden mezun olan kişilerin görevleri […]

bosluk
Maliye Bölümü Lisans

Maliye bölümü; kamu kurumlarında ve özel teşebbüslerde mali konulara dayalı sorunlarda, bilimsel yöntemlere dayalı çözümler gerçekleştirebilen nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedefler. Bu bölümden mezun olan kişiler kamunun; Maliye ve Gümrük Bakanlığında, Merkez Bankası’nda, İktisadi teşebbüsler’de mahalli idarelerde, ve Sayıştay gibi kurumlarda çalışma imkanı bulurlar. Ayrıca maliye bölümünü bitirmiş bir öğrencinin, gerek ulusal bazda gerekse uluslar […]

bosluk
Gazetecilik Bölümü Lisans

Gazetecilik bölümü, gerek yazılı basında gerekse görsel medyada; haberin bulunması, işlenmesi basım ve yayını konularının tamamını kapsayan nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bölümde başlıca okutulmakta olan dersler; tarih, sosyoloji, basın yayın teknikleri, fotoğrafçılık, psikoloji, sosyal bilimler, ekonomi, hukuk ve istatistik gibi derslerdir. Bu denli geniş bilimleri okutan bu bölüm hemen her alandan kendisine bir şeyler katmayı […]

bosluk
Ekonometri Bölümü Lisans

Ekonometri bölümü, iktisat ve istatistik bilimlerinin harmanlanması sonucu doğmuş olan bir bölümdür. Bu bölümde okuyacak olan kişilerde aranan temel özellik matematiksel zeka kavramıdır. Zira bölüm, ekonomik değerlerin istatistiksel verilerle birleştirilerek analiz yapılmasını mecburi kılmaktadır. İktisadi sorunları matematik bilimiyle ilişkilendirerek çözecek bireyleri yetiştiren bu bölüm, son yıllarda oldukça revaçta olan meslek grupları arasına girmeyi de başarmıştır. […]

bosluk
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, iktisadi bölümler arasında, özel sektöre en yakın bölüm olarak nitelendirilir. Bu bölüm, endüstriyel pazarda hizmet gösteren veya üretim yapan firmalarda, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, gelir politikaları, işçi ve işveren arasındaki bağın kuramı gibi konularda destek sağlayan nitelikli elemanları yetiştirmeyi hedefler. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde; hukuk, iktisat, işletme, […]

bosluk
İşletme Bölümü Lisans

İşletme bölümü; piyasada bulunan gerek özel teşebbüslerin gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının, üretimi yada hizmetsel faaliyetlerini yürüten ve daha etkin bir biçimde üretimi mümkün kılan kişileri yetiştirmeyi hedefler. Bir işletmenin bütün veri ve girdilerini hesaba dökecek, kar realizasyonunu göz önünde bulunduracak, geleceğe yönelik işletmenin atacağı adımlarda etkin rol oynayacak kişileri yetiştiren işletme bölümü için, ülkemizde yoğun […]

bosluk
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Yönetim bilişim sistemleri bölümünün temel amacı, insan, teknoloji ve sistem envanterlerini bir araya getirip yorumlayacak ve bu alanda faaliyet gösterecek bireyleri yetiştirmektir.

bosluk
Endüstri Mühendisliği Lisans

Çalışan işçiyi, malzeme ve makinelerle entegre etme görevini üstlenen mühendislik dallarından bir tanesi olan endüstri mühendisliği bölümü uzaktan eğitim programları çerçevesinde okutulan lisans bölümlerindendir.Sanayileşme sürecinin hız kazandığı ülkemizde, endüstri mühendisliği bilim dalına da gereken ihtiyaç artış göstermektedir. Bu durum sektörel piyasalarda mevcut endüstri mühendisleri sayısının yetersiz kalmasına ve doğal olarak uzaktan eğitim modelinin doğmasına neden […]

bosluk
Bilgisayar Öğretmenliği Lisans

Bilgisayar ve eğitim tenolojileri eğitimi programı, ilkokul ve liselerde bilgisayar ve bilişim derslerinin öğretilmesi amacıyla öğretmen yetiştiren bir bölümdür. Bu bölüm mezunları gerek özel sektörde gerekse devlette, bilgisayar eğitmeni olarak görev yapma hakkı kazanırlar.Bilgisayar çağını yaşadığımız dönem içerisinde, daha ilk okuldan itibaren öğrenciler bilgisayar dersleri almaktadır. Bu durum öğretmen açığını da doğurmuş ve bu alanda […]

bosluk
Bilgisayar Mühendisliği Lisans

Bilgisayar çağında bulunmamız gerekçesiyle, iş dünyasının doğan talep miktarını karşılamak için kurulmuş olan, bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim lisans programı, uzaktan eğitim modeli çerçevesinde en çok rağbet gören bölümler arasında gelmektedir. Mezunlarının iş bulma konusunda sıkıntı çekmemesi bölümü ilgi odağı haline getirmiş ve birçok öğrencinin seçimini bilgisayar mühendisliği yönünde kullanmasına sebep olmuştur.Bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim modeli […]

bosluk
Uzaktan Eğitim Lisans Programları

Uzaktan eğitim sisteminde kullanılan teknolojik altyapıların her geçen gün gelişmesi ve buna paralel olarak eğitim kalitesinin artmasının bir sonucu olarak bazı lisans (4 yıllık) programları da artık uzaktan eğitim ile verilebilir hale gelmiştir. Uzaktan eğitim lisans programlarında verilen eğitimin genellikle %30 gibi bir kısmının örgün eğitim şeklinde alınması şart koşulmuş olsa da neticesinde 4 yıllık […]

bosluk