Anasayfa > Ocak 2013
Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans

İşletme bölümü, Açık Öğretim Fakültesi’nin de yüksek sayıda mezun verdiği bir bölüm olması münasebetiyle, yüksek lisans açısından oldukça dar kontenjanlarla sınırlı kalan bölümler arasındadır. Bu sebeple her yıl on binlerce mezun veren işletme bölümünde yüksek lisans yapmak birçok teferruatı ve engeli aşmak gerektirmektedir.

bosluk
Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans

Zihinsel engelli ve otistik çocukların eğitimleri için son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirilerek, birçok okul ve eğitim merkezi açılmıştır. Bu proje gerek devlet tarafından, gerekse gönüllü olarak projeye destek veren halkımız sayesinde kısa zamanda meyvelerini vermeye başlamış ve merkezler faaliyete geçirilmiştir. Bu durum yanında maalesef bazı sıkıntıları da getirmektedir. Bu alanda yetişmiş nitelikli personelin yetersiz […]

bosluk
Finansal Ekonometri Yüksek Lisans

Finansal Ekonometri yüksek lisans programı, gerek hali hazırda ekonomi alanında çalışanlar için gerekse yeni mezun olmuş ve finans sektöründe kariyer hedefleyenler için uygun bir programdır. Programda finansal derslerin yanı sıra, risk yönetimi, bankacılık, yatırım danışmanlığı, gayrimenkul finansı, türev ürünler gibi geniş yelpazede dersler okutulmaktadır. Özellikle lisans eğitimini iktisadi bilimler fakültesinden tamamlayan öğrenciler için bu program […]

bosluk
Enformatik Bölümü Yüksek Lisans

Enformatik uzaktan eğitim yüksek lisans programı; var olan bilginin nasıl üretildiğini, nasıl işlendiğini inceleyerek bilgiyi bir hamle ileriye taşımak için gerekli zemini hazırlamayı temel alan bir programdır. Bu noktada eldeki verileri kullanan, istatistiki çalışmalar yapan ve fikri irdeleyen, gerektiğinde depolayan ve istenilen zaman diliminde kullanıma sunan nitelikli elemanları yetiştirmeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda doğmuş olan […]

bosluk
Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Yüksek Lisans

Eğitim kurumlarının denetlenmesi ve  yönetilmesi noktasında duyulan hassasiyet her geçen gün artmaktadır. Geleceğimizin mirasçısı olan bugünün çocukları, gelişmiş bir takip mekanizması ile eğitim aldıkları sayede, daha iyi bir eğitim öğretim yaşamı geçirecek ve bu durumda ülkemizin bir adım daha ileriye gitmesini sağlayacaktır. Bu sebepler doğrultusunda nitelikli personelin yetiştirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu hedefleri […]

bosluk
Elektronik ve Bilgisayar Yüksek Lisans

Elektronik ve bilgisayar eğitmeni olabilmek için, formasyon niteliğinde olan tezsiz yüksek lisans yapma durumu söz konusudur. Elektronik ve bilgisayar bölümlerini lisans düzeyinde bitirmiş öğrencilerin, ales sınavından gerekli olan puanı almaları halinde tezsiz yüksek lisans yaparak, gerek devlet bünyesinde öğretmen olarak gerekse özel okullarda öğretmen olabilmeleri mümkündür. Bilindiği üzere KPSS’den gerekli olan puan alınmış olsa dahi, […]

bosluk
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans

Bilişim hiç şüphesiz günümüzün en gözde meslek dallarını içerisinde barındıran bir olgu. Hemen her iş yerinin bilgisayar yazılımı kullanıyor olması ve artık üretimin bilgisayarlı makineler vasıtasıyla gerçekleşiyor olması bu alanda yetişmiş nitelikli personel ihtiyacını da arttırmaktadır.Bilişim teknolojileri yüksek lisans programına, bilişim alanında kariyer hedefleyen bütün lisans mezunları başvurabilmektedirler. Özellikle bilgisayar kaynaklı bir lisans programından mezun […]

bosluk
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Son yılların en gözde eğitim modeli hiç şüphesiz uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitim modeli ile, lisans, önlisans, lisans tamamlama ve yüksek lisans programları verilmekte olup, bu formatta her geçen yıl yeni bölümler eklenmekte ve oluşan talep karşılanmaya çalışılmaktadır. Uzaktan eğitim modeli çerçevesinde okunabilecek bir diğer program da bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programı…Bilgisayar mühendisliği bölümünü lisans düzeyinde […]

bosluk
Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Uzaktan eğitim Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programının temel amacı özel kamu ve kuruluşlarının tanıtım faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacını karşılamaktır. Halkla ilişkiler ve tanıtım programından mezun olan öğrenciler halkla ilişkiler ve tanıtım ön lisans diploması almaktadırlar.

bosluk
Çocuk Gelişimi Önlisans Programı

Uzaktan eğitim ile verilmeye başlanan yeni programlardan biriside çocuk gelişimidir. Uzaktan EğitimÇocuk Gelişimi Programı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinin çocuk gelişimi bölümünden mezun olan öğrencilerin, sınavsız geçiş imkanıyla girebilecekleri ön lisans düzeyinde iki yıllık eğitim veren bir programdır. Bu programa öğrenciler YGS-4 puanıyla yerleştirilmektedir. Meslek liselerinin sınavsız geçiş hakkı verdiği bölümler dışındaki bölümlerden veya […]

bosluk
Elektronik Teknolojisi Bölümü Önlisans

Yaşamımızda büyük bir yer kaplayan, hemen hemen kullandığımız bütün cihazlarda bulunan elektroniksel mekanizmaların tasarımını kapsayan elektronik teknolojisi eğitim programı, günümüzün ve geleceğin en gözde meslek gruplarından bir tanesidir. Bu denli önemli bir bölüm olan elektronik teknolojisi bölümü uzaktan eğitim modeli çerçevesinde okunabilmekte olup, sertifika sahibi olabilirler.

bosluk
İşletme Yönetimi Önlisans

İşletme Yönetimi bölümü, gerek kurumsal gerekse özel alanda açılmış olan işletmelerin; işleyişi, prosedürü, işçi ve personel hakkında yönetimsel bazda çözüm üretebilecek, üretimin artırılması ve kalitesi anlamında gerekli işlemleri yapabilecek bireyler yetiştirmeyi hedefler.

bosluk
Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Önlisans

Bilgisayar bilimlerinin yoğun bir şekilde uygulandığı bu bölümde, programlama ve gelecek teknolojilerin geliştirilmesi adına dersler okutulmaktadır. Yapılan anketsel çalışmalar insanların genelde kendi branşlarında çalışmamakta olduğunu gösterirken, bilgisayar alanı kıstas alındığında oldukça çarpıcı bir gerçek su yüzüne çıkmaktadır. Şöyle ki bilgisayar bilimlerinden herhangi birinin eğitimini almış bir kimse %90 oranında kendi sektöründe çalışmaktadır. Bunun nedenlerini irdeleyecek […]

bosluk
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans

Bu programın amacı; kamu veya özel işletmelerin, muhasebe ve vergi konularında desteklenmesi, bürokratik noktalarda sorunlarının çözülmesi adına problem çözme ve girişimci bireyleri sektöre hazırlamaktır. Ders içerikleri de bu noktada paralellik gösteren bu bölüm uzaktan eğitim modeli ile okunabilmekte olup, kişinin kendisini geliştirmesi dahilinde kişiye iş bulma konusunda oldukça yararlı olacaktır.

bosluk
Muhasebe Önlisans

İnternet teknolojisi ile bütünleşmiş olan uzaktan eğitim modeli, meslek sahibi olmak isteyen insanlara değişik seçenekler sunmaktadır. Muhasebe programı eğitimi bunlardan bir tanesi. Bu program ile muhasebe adına bilgi sahibi olabilir ve sertifikanızı alabilirsiniz.

bosluk
Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yüksek öğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde kurulmuş bir üniversitemizdir.1992 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde var olan 3 fakülteye 6 fakülte daha eklenerek fakülte sayısı 9’a yükseltilmiştir. Daha sonra farklı tarihlerde kurulan fakültelerle birlikte fakülte sayısını 17’ye çıkaran Akdeniz Üniversitesi “Işık Saçan Toplumu Aydınlatan Üniversite…” sloganının hakkını vermektedir. Hızla […]

bosluk
Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans

Yurdumuzun 3 tarafının denizlerle çevrili olması, iklimsel bazda 4 mevsiminde ayrı ayrı yaşanması turizm sektörünün de gelişmesine sebep olmuştur. Öyle ki hem kış ve yaz turizmi hem de mevsimsel bazda turların çok sık yapıldığı ülkemizde turizm alanında çalışmayı düşünmek doğru bir seçenek olacaktır. Ayrıca kültür turizmi de düşünülecek olursa yaşadığımız topraklarda birçok milletin ve uygarlığın […]

bosluk
Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans

Bulunduğunuz coğrafyaya hakimiyet, birçok firma ve özellikle kamu alanı için değerli bir olgudur. Bu branş; Coğrafik şekillerin, bu şekillerin birbirleriyle bağlantılarının ve harita okumak gibi derslerin yanı sıra bu verilere ulaşabilecek bilgi sistemlerinin bilgisayar destekli programlarının yapılması şeklinde düşünülebilir. Ülkemizde son yıllarda açılmış olan bu bölüm yurtdışındaki bir çok ülkede çok uzun yıllar önce okutulmakta […]

bosluk
Eczane Hizmetleri Önisans

Sağlık; insan hayatının her noktasında en değer vereceği olgu ve önemi hiçbir çağda değişmeyecek zorunlu ihtiyaçlardan bir tanesidir. Bu ışık altında bakıldığında teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hastalıkların çözümünün artışı ve değişik alternatif ilaçların bulunması söz konusudur. Öyle ki günümüzde aynı hastalığın tedavisi için birçok değişik ilaç, çözüm noktasında hastanın iyileşmesi için kullanılabilmektedir. Bu durumda […]

bosluk
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Afyon Kocatepe Üniversitesi adından da anlaşılacağı üzere Afyon’da eğitim faaliyetlerine devam eden bir devlet üniversitemiz. Bu eğitim faaliyetlerinde uzaktan eğitime de yer veren Afyon Kocatepe Üniversitesi uzaktan eğitim konusunda deneyim kazanmış üniversitelerimizden birisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi uzaktan eğitim konusunda toplumda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilere sahip, idealist bireyleri ülkemize kazandırmayı kendine misyon olarak belirlemiş ve […]

bosluk
3 sayfa, 1. sayfadasınız.12...Son »