Anasayfa > Ekim 2012
Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim

1974 yılında kurulan ve köklü üniversitelerimizden biri olan Dicle Üniversitesi uzaktan eğitim faaliyetlerinde bulunan devlet üniversitelerimizden bir tanesidir. İçinde bulunduğumuz çağ sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanda hızlı bir gelişme göstermektedir. Bütün bu değişim ve gelişim göz önüne alındığında ise bilgi paylaşımının önemi ortaya çıkmaktadır. Bireyler bu değişim ve gelişim karşısında sürekli olarak bilgilerini güncellemeye […]

bosluk
Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Ege’nin incisi İzmir’in köklü ve hatırı sayılır üniversitelerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi uzaktan eğitim veren bir diğer devlet üniversitemiz. Dokuz Eylül Üniversitesi uzaktan eğitim merkezinde çalışan personelin büyük bir kısmın uzman kadrosuyla istihdam edilmiş. Çoğu uzaktan eğitim veren üniversitenin part time üniversite öğrencisi çalıştırdığını göz önüne alırsak bunu bir avantaj olarak sayabiliriz.

bosluk
Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Türkiye’de uzaktan eğitim alanında öncü okullardan birisi de Çukurova Üniversitesidir. Üniversite uzaktan eğitim merkezini çok uzun zaman önce(Şubat 2003) açmış ve yapılanmasını tamamlamıştır. Üniversite uzaktan eğitimi ilk başlarda sadece bilişim alanındaki derslere yönelik olarak vermeye karar vermiş, fakat diğer birimlerden gelen yoğun istek üzerine, başka bölümlerden dersleri de uzaktan eğitim kanalı ile vermeye başlamıştır. Üniversite […]

bosluk
Onsekiz Mart Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Çanakkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 3 Mayıs 2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle resmi olarak kurulmuş ve uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

bosluk
Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yüz ölçümü bakımından ülkemizin ikinci büyük şehri olan Sivas’ta kurulmuş köklü üniversitelerimizden bir tanesidir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (CUZEM) ise 4 Haziran 2009 tarihinde resmi gazete yayınlanan yönetmelikle beraber kurulmuş ve aynı yıl uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu yıldan 2012 yılına kadar sadece Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama programı olan Sivas Cumhuriyet […]

bosluk
Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafımızla iletişime geçmiş ve kendi merkezleri hakkında bize bilgiler vermiştir. CBÜ UZEM hakkında en güncel bilgileri buyrun kendilerinden duyalım. Gösterdikleri hassasiyet içinde kendilerine çok teşekkür ederiz.

bosluk
Boğaziçi Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi kuşkusuz Türkiye’nin sayılı, saygın ve başarılı üniversitelerinden bir tanesi durumundadır. Türkiye’de birçok konuda öncü üniversite olmasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi uzaktan eğitim konusunda pek aceleci davranmayan, hatta uzaktan eğitim konusunda pek aktif çalışmalar yürütmeyen bir politika izliyor. Boğaziçi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi yürütme kurulunu (BU-UZEM) kendi bünyesinde kurmuş ve yürütme kuruluna 5 tane profesör, […]

bosluk
Bitlis Eren Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Bitlis Eren Üniversitesi 2007 yılında kurulmuştur. Bitlis Eren Üniversitesi uzaktan eğitim merkezi konusunda hızlı davranan fakat merkezin gelişimi konusunda yavaş adımlarla giden bir politika izliyormuş görünümü veriyor. Bu fikre kapılmamızın nedenleri ise hali hazırda sadece bir uzaktan eğitim programı ile eğitim vermesi ve internet sitesinde ve medyada fazla bir bilgiye rastlayamamış olmamız.

bosluk
Bingöl Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Bingöl Üniversitesi “Gelişimde Lider Üniversite” sloganıyla çıktığı eğitim yolunda 2007 yılında kurulmuş olmasına rağmen hızlı adımlar ile ilerlemesine devam ediyor gibi görünüyor. Bu bağlamda sizlere daha önceden de duyurduğumuz Bingöl Üniversitesi’nin uzaktan eğitim merkezi kurma çabaları neticesinde somut adımlar atıldı ve Bingöl Üniversitesi uzaktan eğitim merkezine nihayet kavuştu.

bosluk
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Bilecik Üniversitesi 2007 yılında adından da anlaşılacağı üzere Bilecik’te kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin adı kurulduğu yıl olan 2007 den 2012 yılına kadar Bilecik Üniversitesi olarak kalmış, 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen bir teklif ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Üniversite’nin uzaktan eğitim sitemine bakışı şu anda yerel düzeyde olmakla beraber, sistem […]

bosluk
Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitimin etkinliğinin farkına varan üniversitelerin başında maddi gelir yönünden avantajlı olması nedeniyle özel üniversiteler geliyor. Bu doğrultuda özel üniversitelerin uzaktan eğitime olan ilgileri bariz bir şekilde görülebiliyor.

bosluk
Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Başkent Üniversitesi Ankara’da eğitim veren özel üniversitelerimizden birisidir. Başkent Üniversitesi uzaktan eğitim konusunda girişimlerde bulunmuş, bu doğrultuda üniversite bünyesinde bir uzaktan eğitim merkezi kurulabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Nihayetinde de Şubat 2012 de merkez kurulmuştur.

bosluk
Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Bartın Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bünyesinde bir meslek yüksekokulu olarak faaliyet gösterirken, 2008 yılında çıkartılan kanunla kurulmuş ve eğitim hayatına başlamıştır. Bartın Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen uzaktan eğitim teknolojisi ile eğitim veren üniversiteler arasında yerini hemen almayı başarmıştır.

bosluk
Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Balıkesir Üniversitesi Marmara bölgemizde 1992 yılında kurulmuş köklü bir devlet üniversitesidir. Balıkesir Üniversitesi, örgün eğitimde belli bir kaliteyi yakalamış olsa da, aynı çizgiyi ve kaliteyi uzaktan eğitim konusunda maalesef yakalayabilmiş değil.

bosluk
Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi köklü özel üniversitelerimizden birisidir. İlk etap da sadece kendi örgün öğrencilerine uzaktan eğitim veren Bahçeşehir Üniversitesi, uzaktan eğitim teknolojisini ingilizce dersleri vermek için kullanmış. Bu sayede eğitim için kısıtlı olan kaynakları daha verimli kullanmayı hedeflemiştir.

bosluk
Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Atılım Üniversitesi uzaktan eğitim vermeye önceden başlamış özel üniversitelerimizden. Özel bir üniversite olmasına rağmen sadece eMBA alanında uzaktan eğitim vermeyi seçmeyen Atılım Üniversitesi uzaktan eğitim merkezi, hem uzaktan eğitim yüksek lisans, hem de uzaktan eğitim önlisans alanlarında uzaktan eğitim hizmeti vermektedir.

bosluk
Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi yani bir diğer adı ile ATAUZEM 2009 yılında Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş bir eğitim merkezidir. Merkez ilk açıldığı yıl eğitim öğretime sadece 1 program ile başlamasına rağmen aradan geçen süre içerisinde Atatürk Üniversitesi bu bahsi geçen uzaktan eğitim programlarının sayısını bir hayli arttırdı. www.uzaktanegitimrehberi.com

bosluk
Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Aksaray Üniversitesi 2006 yılında Niğde Üniversitesi’nden ayrılarak kurulmuş bir devlet üniversitesidir. 2006 yılında Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan bir kararla kendi bünyesinden var olan fakülteler ve yüksek okullar yeni kurulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.

bosluk
Abdullah Gül Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Abdullah Gül Üniversitesi 2010 yılında Kayseri’de kurulmuş genç üniversitelerimizden bir tanesidir. 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile kurulan Abdullah Gül Üniversitesi eğitim hayatına hızlı bir giriş yaparak hemen bünyesinde çeşitli eğitim merkezleri kurmuştur.

bosluk